وب سايت شخصي مهدي كاظمي

شخصي PDF چاپ نامه الکترونیک

مسائل حرفه اي زندگي ام را در دو بخش "دانشگاه" و "حرفه" مطرح خواهم كرد. بنابراين آن چه باقي مي ماند را بايد يا در اين بخش يا در بخش "درباره من" بيان كنم. از آن‌جايي كه "درباره من" به صورت يك de facto standard در آمده است و من از تخطّي اين استاندارد مي ترسم، مباحث غيرحرفه اي كه به زندگي نامه من مربوط نمي شود را در اين بخش مي آورم. گزينه هاي "مقاله هاي عمومي" و "جملات بزرگان" در اين بخش قابل جاسازي هستند.

 
شما اين جا هستيد:   صفحه اصلي شخصي