وب سايت شخصي مهدي كاظمي

پيوندهاي تخصصي
نمایش تعداد 
شماره پیوند بازدیدها
1 مركز رفتار سازماني
در اين مركز علاوه بر يك واژه نامه تخصصي رفتار سازماني، مطالب متنوع و مقاله هاي مختلفي در اين زمينه وجود دارد.
مركز رفتار سازماني آزمون هاي متعدد روانشناختي را از جمله آزمون شخصيت، هوش هيجاني، هوش محاسباتي و ... را در اختيار شما قرار مي دهد.
567
2 انجمن مديريت ايران
749
3 سياست گذاري علم و تكنلولوژي
660
4 آزمون شخصيت
در اين سايت، معتبرترين آزمون شخصيت (آزمون پنج عاملي) قرار دارد.
علاوه بر اين آزمون هاي ديگري مثل آزمون هوش هيجاني يا آزمون هوش رياضي نيز در اين سايت وجود دارد.
510
شما اين جا هستيد:   صفحه اصلي شخصي پيوندها پيوندهاي تخصصي