وب سايت شخصي مهدي كاظمي

مقاله هاي عمومي PDF چاپ نامه الکترونیک

مقاله هايي كه در اين بخش قرار دادم، مقاله هايي با موضوعات بسيار متنوعي هستند كه در طي چند سال گذشته نوشته ام. الان كه بعضي از آن ها را نگاه مي كنم، متوجه تغييرات زيادي در عقيده ها و تفكراتم مي شوم. در بعضي از اين موارد نظري كاملاً خلاف آن زمان دارم يا نظرات تكميلي و اصلاحي ديگري به ذهنم مي رسد. به هر حال به اشتراك گذاشتن آن ها را، جز معدودي كه بسيار بحث برانگيز بودند، مي پسندم. چرا كه حداقل فايده اي كه اين تسهيم دارد، ايجاد سؤالاتي در ذهن خوانندگان و گرفتن بازخوردهاي گرانبها از ايشان است.

مطالب اين مقالات در بيشتر موارد نسبتاً خام اند. بسياري از ايده ها را نپرورانده ام و اشتباهات فاحش و پنهاني در آن ها ديده مي شود. لكن هر چه باشد نظرات شما در ذيل آن ها مي تواند در مسير اصلاح تفكرات من به غايت مفيد باشد.

جديدترين مقاله اين مجموعه، مقاله معمّاي عقل و احساس است كه بر اساس ايده يك مقاله از ماركوس و كيتاياما و در پاسخ به يك سؤال قديمي نوشته ام. در پاسخ به اين سؤال كه "تا چه اندازه سپردن احساس به دست عقل قابل توصيه است؟"

مردان بزرگ مقاله‌اي است كه به نظر من بسيار پر مغز است. اين مقاله داستان گونه، تجربه اي فراموش ناشدني از زندگي من است كه البته به بياني ديگر و در زمينه‌ اي ديگر نقل شده است. اين مقاله را توصيه مي كنم.

مقصر كيست مقاله‌ اي است احساسي كه پاسخ يك سوال را دنبال مي كند: آيا مسئول اشتباهات مجرمين، تنها خودشانند؟

خود وسط نگاري يعني براي نشان دادن بر حق بودن خود، طيف نظرات موجود را به گونه اي ترسيم كنيم كه در ميانه طيف قرار بگيريم. اين مقاله هم قابل توصيه به نظر مي رسد.

مقاله روان‌كاوي آشنايي خيلي اوّليه با روانكاوي يونگ است.

با نوشتن مقاله عبور از پيش فرض ها، قصد داشتم بازنگري در عقايد و فروض فكري را پيشنهاد كنم. البته در آن زمان با مطبوعات "يادگيري" و "مدل هاي ذهني" آشنا نبودم! كساني كه اين حوزه ها را مطالعه كرده اند، از مطالعه اين مقاله چيز خاصّي به دست نمي آورند.

مدرسه مبين، سفرنامه كوتاه از يك سفر كوتاه است. اين سفر به شهر بسطام و براي بازديد از يك مدرسه خارق العاده در اين شهرستان صورت گرفته بود.

 
شما اين جا هستيد:   صفحه اصلي شخصي مقاله هاي عمومي