وب سايت شخصي مهدي كاظمي

جملات بزرگان PDF چاپ نامه الکترونیک

كمترين فايده اي كه خواندن جملات بزرگان دارد، به فكر فرورفتن است. كافي است توجّه داشته باشيم كه افرادي اين سخنان را زده اند كه احساس عمومي بر هوشياري و فكور بودن آن ها و بعضاً تأثيرگذار بودن شان صحه مي گذارد. ضمن اين كه پس از فكر كردن، انتظار مي رود كه عقيده و بعد رفتار خواننده هم تأثير بپذيرد. بعضي از اين جملات جهت زندگي من را عوض كرده اند! اميدوارم شما هم استفاده هاي بسيار ببريد.

براي مشاهده جملات بزرگان به زبان فارسي يا انگليسي، يكي از دو پيوند زير را انتخاب كنيد.

جملات فارسي

جملات انگليسي

 
شما اين جا هستيد:   صفحه اصلي شخصي جملات بزرگان