وب سايت شخصي مهدي كاظمي

جملات فارسي PDF چاپ نامه الکترونیک
 • هرمان هسه: "اگر از كسي متنفري از قسمتي از خودت در او متنفري. چيزي كه از ما نيست، نمي‌تواند افكار ما را مغشوش كند."
 • حضرت علي (ع): "هر كه  را شناختم، بخشيدم."
 • اسكار ويلد: "هر قديسي گذشته اي دارد و هر گناهكاري آينده اي."
 • پيامبر اكرم (ص): "مؤمن آينه مؤمن است."
 • شفيعي كدكني: "آن كتيبه كه بر آن نام كس از سلسله‌اي،
  نيست پيدا و
  خبر مي‌دهد از سلسله كار مرا."
 • دكتر شريعتي: "دوست داشتن از عشق برتر است."
 • گاندي: "پيروزي آن نيست که هرگز زمين نخوري، آن‌است‌که بعداز هر زمين خوردني برخيزي."
 • خدا: "ما للعب خلقنا".
 • حضرت علي (ع): "حاسبوا قبل ان تحاسبوا."
 • امام رضا (ع): "خداوند بندگان غيرتمند خود را دوست مي‌دارد."
 • "جز راست نبايد گفت، هر راست نشايد گفت"
 • خدا: "انّ الانسان ليطغي ان راه استغني."
 • مولانا: "صورت ظاهر فنا گردد بدان            عالم معني بماند جاودان"
 • نلسون ماندلا: "گذشته ات را بدون هيچ تاسفي بپذير، با اعتماد زمان حال‌ات را بگذران و بدون ترس براي آينده آماده شو."
 • نلسون ماندلا: "فرقى نمي كند گودال آب كوچكى باشى يا درياى بيكران... زلال كه باشى، آسمان در توست."
 • امام علي (ع): "تهيدستي مرد زيرك را در برهان كند مي سازد."
 • مارك تواين: "وقتي کبوتري شروع به معاشرت با کلاغها ميکند پرهايش سفيد ميماند، ولي قلبش سياه ميشود."
 • گاندي: "هيچوقت نمي‌توانيد با مشت گره‌کرده دست کسي را به گرمي بفشاريد."
 • ريچارد فاينمن: "اگر همواره مانند  گذشته بينديشيد، هميشه همان چيزهايي را به‌دست مي‌آوريد كه تا بحال كسب  كرده‌ايد."
 • چرچيل: "بزرگترين درس زندگي اين‌ست‌که گاهي احمق‌ها هم درست مي‌گويند."
 • چسترتون: "سکوت جوابي غيرقابل پاسخ است."
 • كنفوسيوس: "نه از خودت تعريف کن و نه بدگويي. اگر از خودت تعريف کني قبول نمي‌کنند و اگر بدگويي کني بيش از آنچه اظهار داشتي تو را بد خواهند پنداشت."
 • امام حسين (ع): "جز به يكى از سه نفر حاجت مبر: يا به ديندار، يا صاحب مروت، يا كسى كه اصالت خانوادگى داشته باشد."
 • امام صادق (ع): "هركه با خانواده خود نيكوكار باشد , روزيش زياد شود."
 • بايزيد بسطامي: "يا چنان نماي که هستي، يا چنان باش که مي‌نمايي."
 • گوته: "گر مي‌دانستند تا کنون چند بار حرفهاي ديگران را بد فهميده‌اند، هيچکس در جمع اين‌همه پر حرفي نمي‌کرد."
 • مولوي: "بر هر چه همي لرزي مي‌دان که همان ارزي ... زين روي دل عاشق از عرش فزون باشد."
 • دانيال نبي: "باطن وسيرت مردم را در حين بدبختي آنان مي‌توان شناخت."
 • امام سجاد (ع): "نصيحت زياد موجب بدبيني مي شود."
 • آلبرت اينشتين: "من هرگز به آينده فكر نمي‌كنم، چرا كه خودش به زودي خواهد آمد."
 • جرج برنارد شاو: "مراقب باشيد چيزهايي را که دوست داريد بدست‌آوريد وگرنه ناچارخواهيد بود چيزهايي را که بدست آورده‌ايد دوست داشته‌باشيد."
 • آلبرت اينشتين: "به جاي اين كه سعي كنيد مرد موفقيت باشيد، سعي كنيد مرد ارزشها باشيد."
 • امام علي (ع): "اي فرزند ادم! هر چه بيشتر از مقدار خوراکت به دست آوري خزانه دار ديگران خواهي بود."
 • دكتر علي شريعتي: "لحظه ها را گذرانديم که به خوشبختي برسيم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختي بودند."
 • دالايي لاما: "براي اداره كردن خويش، از سرت استفاده كن . براي اداره كردن ديگران، از قلبت".
 • چخوف: "انسان بايد از هر حيث چه ظاهر و چه باطن, زيبا و آراسته باشد".
 • تولستوي: "محبت همه چيز را شکست مي دهد و خود شکست نمي‌خورد".
 • لاروشفوکولد: "انسان هيچ وقت بيش تر از آن موقع خود را گول نميزند که خيال ميکند ديگران را فريب داده است."
 • دكتر علي شريعتي: "من رقص دختران هندي را بيشتر از نماز پدر و مادرم دوست دارم. چون آنها از روي عشق و علاقه مي رقصند ولي پدر و مادرم از روي عادت نماز مي خوانند."
 • دكتر علي شريعتي: "به سه چيز تکيه نکن، غرور، دروغ و عشق. آدم با غرور مي تازد، با دروغ مي بازد و با عشق مي ميرد."
 • دكتر علي شريعتي: "اگر تنهاترين تنها شوم باز خدا هست او جانشين همه نداشتنهاست."
 • دكتر علي شريعتي: "آن روز که همه به دنبال چشم زيبا هستند، تو به دنبال نگاه زيبا باش."
 • ارد بزرگ: زيبارويي كه مي داند زيبايي ماندني نيست، پرستيدني است. 
شما اين جا هستيد:   صفحه اصلي شخصي جملات بزرگان جملات فارسي