وب سايت شخصي مهدي كاظمي

پروژه هاي دانشگاهي PDF چاپ نامه الکترونیک

پروژه هاي درسي و دانشگاهي من كمي متنوعند. دليل اصلي اين تنوع هم تغيير رشته است. من در اين جا پروژه هاي دانشگاهي مختلف را در چهار دسته آورده ام. اين دسته ها بر اساس رشته تنظيم شده اند.

دسته اوّل پروژه‌ هاي فيزيك هستند.

دسته دوم پروژه‌ هاي مهندسي نفت،

دسته سوم پروژه هاي كامپيوتر و

دسته چهارم پروژه هاي مديريت.

 
شما اين جا هستيد:   صفحه اصلي شرح حال تخصصي دانشگاه پروژه هاي دانشگاهي