وب سايت شخصي مهدي كاظمي

پروژه هاي فيزيك PDF چاپ نامه الکترونیک

از كل كارهاي فيزيكي كه انجام داده بودم فقط سه چهار تا پروژه به درد بخور براي به اشتراك گذاري وجود داشت. ليست اين پروژه ها به ترتيب تاريخي كه اين پروژه ها انجام گرفته اند از اين قرارند:

پروژه فنرهاي جفت شده: پروژه درس مكانيك تحليلي 1 با خانم دكتر صدوقي

پروژه شبيه ساز دسته الكترون: پروژه درس الكتروديناميك با آقاي دكتر ارفعي

پروژه هاي آكوستيك: پروژه هاي درس مطالعه انفرادي و الكتروآكوستيك با آقاي دكتر امجدي

 
شما اين جا هستيد:   صفحه اصلي شرح حال تخصصي دانشگاه پروژه هاي دانشگاهي پروژه هاي فيزيك