وب سايت شخصي مهدي كاظمي

شبيه سازي دو فنر جفت شده PDF چاپ نامه الکترونیک

اين پروژه با استفاده از زبان برنامه نويسي ++C و بر مبناي OpenGL نوشته شده است. فايل اجرايي برنامه را مي‌توانيد از پيوند زير بارگيري كنيد.

فايل اجرايي فنرهاي جفت شده

فايل راهنماي استفاده از اين شبيه ساز هم از پيوند زير قابل بارگيري است.

فايل راهنماي فنرهاي جفت شده

 
شما اين جا هستيد:   صفحه اصلي شرح حال تخصصي دانشگاه پروژه هاي دانشگاهي پروژه هاي فيزيك شبيه سازي دو فنر جفت شده