وب سايت شخصي مهدي كاظمي

كتاب ها PDF چاپ نامه الکترونیک

چماق و هويج ديگر كارايي ندارند، انتشارات رسا، 1391.

اين كتاب توسط دكتر مارسيانو نوشته شده است و در خصوص نگاه درست به مساله انگيزش و دلبستگي كاركنان است. اين كتاب را با آقايان الياس كرباسفروشان و مصطفي رادمرد ترجمه كرده ام.

 

نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد دانش‌محور، مركز صنايع نوين، 1385.

نقش من عمدتاً در فصل نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در مديريت منابع انساني دانش ور بود. (شايسته ذكر است كه اين كتاب هيچ وقت به چاپ نرسيد.)

 
شما اين جا هستيد:   صفحه اصلي شرح حال تخصصي دانشگاه كتاب ها