وب سايت شخصي مهدي كاظمي

واژه نامه تخصصي رفتار سازماني PDF چاپ نامه الکترونیک

از طريق آدرس زير مي توانيد به "واژه نامه تخصصي رفتار سازماني" دسترسي پيدا كنيد.

واژه نامه تخصصي رفتار سازماني

هدف از ايجاد اين سايت، فراهم آوردن فضايي است كه افرادي كه در حوزه هاي روانشناسي اجتماعي، رفتار سازماني، و روانشناسي سازماني تحصيل مي كنند يا به نوعي به پژوهش و مطالعه مشغول اند، دائره المعارفي از واژه هاي تخصصي اين حوزه ها ايجاد كنند. قصد ايجاد چنين فضايي از آن جايي به وجود آمده است كه ترجمه هاي مختلف و متفاوتي از واژه ها مشاهده مي‌شود. و اين مسئله، انباشته شدن دانش به زبان فارسي و برقراري ارتباط ميان اين متون را دشوار مي كند. اميدوارم كه با ايجاد اين فضا (كه مسلما قدم اول در اين راستا است)، به تدريج فضاي برقراري ارتباط ميان پژوهشگران حوزه هاي مختلف فراهم آيد.

 
شما اين جا هستيد:   صفحه اصلي شرح حال تخصصي دانشگاه واژه نامه رفتار سازماني