وب سايت شخصي مهدي كاظمي

مقاله هاي علمي PDF چاپ نامه الکترونیک

مقاله‌هاي منتشر شده

مقاله هاي در حال مطالعه

  • Kazemi M., Mohammadi N., and Alavi B. (Under Preparation). Mentoring in the Mentor’s Perspective.
  • Kazemi M. and Sharbatoghlie A. (Under Review). Teamwork Quality Examination: Theoretical limitations.

 

 

 
شما اين جا هستيد:   صفحه اصلي شرح حال تخصصي دانشگاه مقاله هاي علمي