وب سايت شخصي مهدي كاظمي

امور حرفه اي PDF چاپ نامه الکترونیک

الان كه فكر مي كنم، بهترين مسيري كه براي آينده شغلي خودم متصورم اين است كه در يك سمت اجرايي چالش برانگيز (مثل كسب و كاري كه خودم شروع كنم) باشم و تنها بخش تدريس دانشگاهي را آن هم براي دروس خيلي پايه (مثل رفتار سازماني) دنبال كنم.

اما چندي پيش نوشته بودم كه:

امور حرفه اي كه در حال حاضر دنبال مي كنم (خارج از عنوان دانشگاه)، شامل سمت هاي مديريت اجرايي، مشاوره مديريت، تدريس در دوره هاي آموزشي و تدريس كارگاهي است.

مشاوره مديريت: بعد از آغاز دوره دكتري كليه مشاوره هاي من در زمينه منابع انساني (شامل بحث هاي استخدام، تحليل و طراحي شغلي، نظام پرداخت و پاداش، نظام ارتقا و نظاير آن) و رفتار سازماني (شامل بحث هاي فرهنگ، كار تيمي، انگيزش كاركنان، تعارض و نظاير آن) بوده است. جزييات بيشتر را مي‌توانيد از طريق پيوند مشاوره مديريت مطلع شويد.

تدريس كارگاهي: بر اساس دانش و تجربه هاي گذشته و حالم تعدادي كارگاه عمدتا با موضوع كار تيمي طراحي كرده ام كه جزييات آن را مي توانيد در پيوند كارگاه‌هاي آموزشي مشاهده كنيد.

تدريس در دوره هاي آموزشي: تا كنون تنها در زمينه رفتار سازماني به صورت عمومي تدريس داشته ام. ولي اميدوارم با مطالعاتي كه هم اكنون در حال انجام آن هستم، امكان تدريس در دروس "كار تيمي" و "روش تحقيق" را داشته باشم. جزييات بيشتر در پيوند تدريس قابل مشاهده است.

مديريت اجرايي: هر مسير شغلي كه انسان برگزيند، ناگزير بايد به برخي سمت هاي مديريت اجرايي نيز تن در دهد. براي كساني كه به اين مهم علاقه مندند كه اين مسئله مباركي است. براي كساني كه مسير ديگري انتخاب كرده اند، مي توان به مثابه باج سبيل به آن نگريست. سمت هاي گذشته و حال اجرايي من را در پيوند مديريت اجرايي بيابيد.

مشاوره را از ميان گزينه‌هاي شغلي آينده ام حذف كردم چون در اين چندسالي كه مشغول اين امر بودم تاثير وقت و انرژي كه گذاشتم را نديدم. اين مساله در شرايطي رخ داده است كه در اين دو سال اخير شكلي متفاوت از مشاوره را هم پيش گرفته بودم. مشاوره هايم را با حضور مستمر در شركت و درگير شدن در مسايل جاري و مرتبط شركت انجام مي دادم و با اين حال تاثير مورد دلخواهم را نگرفتم.

 
شما اين جا هستيد:   صفحه اصلي شرح حال تخصصي حرفه