وب سايت شخصي مهدي كاظمي

كارگاه هاي آموزشي PDF چاپ نامه الکترونیک

بر اساس دانشي كه در اين مدت كسب كرده ام و تجاربي كه در مشاوره مديريت به دست آورده ام، كارگاه هاي زير در حوزه كار تيمي را طراحي كرده ام. با استفاده از پيوندهاي زير مي توانيد فايل هاي معرفي اين كارگاه ها را دانلود كنيد.

كارگاه 4 ساعته حل تعارضات تيم

كارگاه 8 ساعته مهارت هاي كار تيمي

كارگاه 8 ساعته مهارت هاي رهبري تيم

 
شما اين جا هستيد:   صفحه اصلي شرح حال تخصصي حرفه كارگاه هاي آموزشي