وب سايت شخصي مهدي كاظمي

كارگاه 4 ساعته حل تعارضات تيم PDF چاپ نامه الکترونیک

توصيف

تمركز اصلي كارگاه آموزش حل تعارضات تيم بر يكي از مسائلي است كه درد مشترك بسياري از تيم‌هاي ايراني است. تعارض در بسياري از تيم‌هاي ايراني رخ مي‌دهد و بعضاً اوضاع وخيمي در تيم به وجود مي‌آورد كه حضور در تيم را براي اعضا دشوار كرده و عملكرد تيم را به شكل قابل توجّهي تقليل مي‌دهد.
اين كارگاه اوّلين قدم است تا:

  • روش‌هاي تسهيل و بهبود ارتباطات را مي‌آموزيم.
  • گفتگوي مؤثّر و سازنده را بياموزيم.
  • اختلاف خود با ديگر اعضا را تحليل كنيم و راهكار مناسب رويارويي با آن را اتّخاذ كنيم.

كسب دانش كار تيمي، همانند بسياري از حوزه‌هاي دانشي ديگر، براي عملي كردن و به كار گرفتن آن كافي نيست. به همين دليل رويكردي كه در اين كارگاه اتّخاذ شده است، تلفيقي از اراية دانش كارتيمي است با مهارت‌ها و ابزارهاي به كارگيري اين دانش.

 

مخاطبين

مخاطبين اين كارگاه اعضاي تيم‌هايي هستند كه كارهاي آن‌ها كاملاً روتين و سيستماتيك نيست. به اين ترتيب مي‌توان تيم‌هاي مديريتي، مهندسي، تحقيق و توسعه، پژوهشي و نظاير آن را مخاطبين اين كارگاه دانست.

 

محتواي كارگاه

1.    مقدّمه
در مقدّمة كارگاه با طرح يك مسئله ضرورت پرداختن به حلّ تعارض تيمي نشان داده مي‌شود. سپس نمونه‌هايي از تعارض طرح شده و تلاش مي‌شود احساس مشتركي نسبت به مسئلة تعارض در شركت‌كنندگان ايجاد شود.

2.    ارتباطات
آگاهي به انحراف‌هايي كه در ارتباطات مي‌تواند رخ دهد و اثرات آن مي‌تواند بسياري از اشتباهات و بدفهمي‌ها را كاهش دهد و بهبود فرآيندهاي مختلف كار تيمي را ممكن سازد. در اين بخش به مهم‌ترين اشتباهات رايج در ارتباطات پرداخته خواهد شد و اشكال مختلف ارتباطي در تيم و تناسب آن با شرايط كاري مورد بررسي قرار خواهد گرفت. از جملة مهم‌ترين ابزارهاي پيش‌گيري از تعارض، بهبود ارتباطات در تيم است.

3.    ايجاد ذهنيت مشترك
در تيمي كه اعضاي آن از ذهنيت مشترك برخوردار نيستند، ارتباطات دشوار شده، ناهماهنگي رخ داده و كوچك‌ترين مسائل امكان تبديل‌شدن به اختلافات عميق خواهند داشت. در اين بخش از كارگاه مباحث نظري مربوط به ذهنيت مشترك اعضاي تيم مطرح خواهد شد. در ادامه ابزار گفتگو به عنوان يكي از مؤثّرترين ابزارهاي ايجاد ذهنيت مشترك معرّفي شده و توسط اعضا تمرين خواهد شد.

4.    حلّ تعارضات
اين بخش كه دقيقاً به موضوع تعارض خواهد پرداخت. ابتدا انواع تعارضات، عوامل ايجاد و اثرات آن‌ها مورد بررسي قرار خواهند گرفت. سپس راهكارهاي برخورد با تعارضات تيمي و جلوگيري از عميق‌شدن و عاطفي‌شدن آن‌ها طرح و شرايط استفاده از هر راه حلّ ارايه مي‌شوند.

 

دانلود فايل معرّفي كارگاه

 
شما اين جا هستيد:   صفحه اصلي شرح حال تخصصي حرفه كارگاه هاي آموزشي حل تعارضات تيم